Politică de confidențialitate

Cine ești (suntem)

Adresa sitului web este: https://atelierul-ideilor.ro/. Site-ul si intregul continut sunt proprietatea societatii SC ATELIERUL DE IDEI TRAIN-IC SRL, inregistrata la Registrul Comertului Iasi, Romania sub nr J22/1095/2019, CUI RO40741119.

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale ATELIERUL DE IDEI TRAIN-IC Srl, cu sediul în comuna Bârnova, Str. Sf. Maria nr. 65, Jud. Iasi, Romania.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.atelierul-ideilor.ro („Site-ul”).

Pentru societatea ATELIERUL DE IDEI TRAIN-IC SRL protecția datelor personale este foarte importantă. Prelucrarea datelor se face în condiții de legalitate, echitate și transparență, cu asigurarea securității adecvate a datelor, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale. Personalul ATELIERUL DE IDEI TRAIN-IC SRL respectă cu strictețe cerințele legale în privința protecției datelor și are grijă ca toate operațiunile de prelucrare să fie realizate numai în interesul dumneavoastră.

Prezentul angajament de respectare a confidențialității explică toate aspectele cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și asigură respectarea tuturor principilor referitoare la prelucrare, stabilite de legislația în vigoare, precum și de Regulamentul (UE) 679/2016 (GDPR).

ATELIERUL DE IDEI TRAIN-IC SRL nu răspunde pentru politica de confidențialitate practicată de către oricare alt terț la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, în afara website-ului.

Pentru orice prelucrare efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrarea prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor, vă vom asigura că datele dumneavoastră sunt: 

 • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent;
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale;
 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;
 • păstrate într-o formă care permite identificarea dumneavoastră pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal vor fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice;
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Serviciile noastre sunt dinamice și introducem frecvent funcționalități noi, ceea ce poate necesita colectarea de informații noi. În cazul în care colectăm date personale cu diferențe materiale sau aducem modificări materiale modului de utilizare a datelor, vă vom notifica și este posibil să modificăm și această politică de confidențialitate.

Rolul acestei politici este de a informa utilizatorii cu cont în Platformă cu privire la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate de Atelierul de Idei, în calitate de operator, în conformitate cu legislația protecției datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 („GDPR”).

În calitate de vizitator al Platformei, datele tale vor fi prelucrate în conformitate cu Politica de Cookies, pe care te rugăm să o consulți.

În această politică veți găsi detalii despre:

CE CATEGORII DE DATE PRELUCRĂM ȘI DE CE

Pentru a putea furniza funcționalitățile Platformei în conformitate cu prevederile din Termeni și Condiții utilizăm datele pe care le furnizezi în formularul de înscriere pentru a îți crea un cont în Platformă. Ulterior, în cont, ai posibilitatea să adaugi mai multe detalii despre tine.

Unele funcționalități ale Platformei au ca scop să te ajute să îți evaluezi anumite competențe și aptitudini prin intermediul unor teste special concepute care îți evaluează comportamentul pe baza răspunsurilor tale și îți oferă informații utile despre tine. De asemenea, vei primi note în funcție de activitatea ta la quizurile și testele din cadrul cursurilor.

Putem folosi datele de contact pe care ni le furnizezi pentru a te contacta în vederea realizării unor studii de piață sau sondaje de opinie, pe baza interesului nostru legitim. Acest lucru ne ajută să înțelegem impactul produselor și serviciilor pe care le oferim, să le îmbunătățim și să îți livrăm conținut și produse sau servicii de calitate. Dacă nu dorești să fii contactat în acest scop, te rugăm să ne trimiți un email pe adresa office@atelierul-ideilor.ro, iar noi vom ține cont de opțiunea ta.

PRELUCRĂRI PENTRU CARE AVEM NEVOIE DE ACORDUL TĂU

În contul tău, poți alege ce informații dorești să primește pe e-mail. De asemenea, orice câmp de text sau formular care nu este obligatoriu pentru a putea furniza Platforma în conformitate cu Termenii și Condițiile, este opțional și poți alege dacă dorești să furnizezi respectivele informații sau nu. Ulterior te poți răzgândi și șterge sau actualiza informațiile respective.

CATEGORIILE DE DESTINATARI ȘI STATELE CĂTRE CARE SE TRANSFERĂ DATELE TALE

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Atelierul de Idei prelucrează datele pe teritoriul României și poate să dezvăluie anumite categorii de date cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: colaboratorii și partenerii Atelierul de Idei, autorități judecătorești sau alte autorități publice de orice tip, organizații internaționale, furnizorii de servicii şi bunuri, organizații de cercetare a pieței, alți parteneri contractuali și/sau împuterniciți ai Atelierul de Idei, cum ar fi furnizorii de servicii IT.

Următoarele date sunt stocate și prelucrate de către  Atelierul de Idei, în baza prevederilor art. 6 al. (1) lit. (f) din GDPR având interesul legitim de a furniza o experiență optimă în cadrul cursurilor și programelor: nume, prenume, adresă de email, nr de telefon, localitate - pentru persoane fizice, și respectiv, nume companie, număr angajați, nume, prenume, adresa de email, nr. de telefon, localitate - în cazul entităților cu personalitate juridică.

Datele personale colectate de către Atelierul de Idei sunt stocate și prelucrate, conform legii, pentru a asigura înscrierea și participarea în cadrul evenimentelor fizice sau online, organizate în colaborare cu Atelierul de Idei, precum și pentru a oferi sprijin și informații adiționale legat de activitatea Atelierului de Idei.

DURATA PRELUCRĂRII

Datele sunt stocate în Platformă atât timp cât aveți contul activ. Vă puteți șterge oricând contul prin transmiterea unui email la adresa office@atelierul-ideilor.ro. În acest caz, toate datele, inclusiv activitatea in platforma vor fi șterse automat, în mod definitiv.

DREPTURILE DE CARE BENEFICIEZI

 • Dreptul la informare: cu privire la activitățile de prelucrare.
 • Dreptul de acces la date: poți solicita și primi o confirmare de la Atelierul de Idei cu privire la prelucrările de date (ce date prelucrăm și în ce scop, unde și cât timp le stocăm, cine are acces la ele etc.).
 • Dreptul de rectificare: a datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete prin intermediul Platformei.
 • Dreptul de ștergere: cu privire la o parte sau toate datele tale. Este important să reții că nu vom putea da curs cererii în toate cazurile, de exemplu, atunci când legea ne obligă să păstrăm datele o anumită perioada; datele ne sunt utile pentru un interes legitim sau pentru apărarea unui drept în instanță.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării: poți solicita să nu utilizăm datele, ci doar să le stocăm până la rezolvarea unei alte solicitări din partea ta.
 • Dreptul la portabilitate: poți cere ca datele să-ți fie furnizate, de exemplu, prin e-mail.
 • Dreptul la opoziție. Te poți opune prelucrărilor de date derulate pe baza interesului legitim al Atelierului de Idei. Pentru a putea analiza corect situația și a lua o decizie îți recomandăm să ne explici situația ta particulară și de ce te opui prelucrării atunci când formulezi cererea.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată: prin intermediul platformei nu desfășurăm astfel de prelucrări.
 • Dreptul la retragerea consimțământului: atunci când prelucrăm datele pe baza acordului tău. Este important să știi că retragerea consimțământului va avea efect doar pentru viitor, iar prelucrările efectuate în alt temei, cum ar fi executarea contractului, nu vor fi afectate de retragere.
 • Dreptul de a formula plângere: dacă ești nemulțumit/ă, te poți adresa oricând Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente.

În măsura în care îți exerciți oricare dintre drepturile de mai sus, te rugăm să ne furnizezi detaliile necesare ca să putem identifica dreptul exercitat și îndeplinirea condițiilor de exercitare impuse de lege. Cu cât ne furnizezi mai multe detalii despre problema ta, cu atât putem să te ajutăm mai eficient.

Pentru mai multe detalii cu privire la exercitarea drepturilor, ne poți contacta oricând printr-o solicitare adresată responsabilului privind protecția datelor la adresa de e-mail office@atelierul-ideilor.ro. 

Politica noastră privind confidențialitatea poate fi modificată iar Atelierul de Idei va publica pe această pagină o versiune actualizată. Prin consultarea frecventă a acestei pagini poți să te asiguri că ai cunoștință permanent despre activitățile de prelucrare întreprinse de Atelierul de Idei.

Platforma poate include link-uri către alte website-uri care sunt gestionate de alte entități/persoane juridice care nu au legătură cu activitatea Atelierului de Idei și cu privire la care Atelierul de Idei nu poartă nicio responsabilitate. Dacă accesezi aceste website-uri prin intermediul Platformei, ar trebui să consulți politicile de confidențialitate ale acestora.

All rights Atelierul de Idei Train-IC SRL, CUI 40741119
Acest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram